Dienas Mediji vēsture

Drukāto un digitālo mediju izdevniecība SIA Dienas Mediji ir dibināta 2008.gada 30.decembrī, apvienojoties diviem AS DIENA meitas uzņēmumiem SIA Laikraksts Diena un SIA Reģionālā Prese Diena. Abiem apvienotajiem uzņēmumiem ir ilggadēja pieredze ar drukātajiem medijiem, un šobrīd pēc apvienošanās SIA Dienas Mediji ir vislielākā preses izdevniecība, kas mērķtiecīgi iekaro savas pozīcijas arī starp vadošajiem interneta portāliem Latvijā.


SIA Laikraksts Diena vēsture

SIA Laikraksts Diena vēsture aizsākas ar 1990.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu par Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes laikraksta izdošanu latviešu un krievu valodā. Jūlijā kā pirmais laikraksta galvenais redaktors tika apstiprināts Viktors Kalniņš (Daugmalis) un galvenā redaktora pirmā vietniece - Sarmīte Ēlerte. Pirmais laikraksta direktors bija Arvils Ašeradens. Pirmais laikraksta Diena numurs iznāca 1990. gada 23. novembrī.

Jau pirmajā numurā Diena noteica tās vērtības, kuras nemainīgi bija laikraksta vadmotīvs: "Diena brīvas un demokrātiskas republikas vārdā meklēs reālus kompromisus starp dažādiem Latvijas iedzīvotāju slāņiem, Diena iestāsies par personības sociālo nozīmi, atbalstīs privātiniciatīvu kā sabiedrības dzinuli un aizstāvēs parlamentārismu kā valsts varas organizācijas humānāko formu."

Sākotnēji Diena bija Latvijas Republikas Augstākās Padomes, tās Prezidija un Ministru Padomes pieņemto aktu un citu oficiālo dokumentu avots, taču pavisam drīz ieņēma svarīgu lomu sabiedrības informēšanā un izglītošanā. Laikā, kad Latvijā risinājās vēsturiski nozīmīgi notikumi, Diena bija notikumu centrā un palīdzēja veidot neatkarīgu valsti. Daudzi uzskata, ka laikraksts Diena ir kļuvis par Latvijas valsts attīstības hroniku.

1992.gadā AS DIENA sastāvā bija tādi nacionāla mēroga preses izdevumi kā Diena (krievu un latviešu valodā), Nakts, LaBA un Dienas Bizness. Sakarā ar izdevniecības SIA Diena - Bonnier izveidošanu no 1993.gada 1.aprīļa tika likvidēta struktūrvienība laikraksts Dienas Bizness. 1995.gada sākumā tika pārdotas arī AS DIENA piederošās SIA Nedēļraksts Nakts kapitāla daļas.

Kopš 1995.gada laikrakstam Diena izveidoti tādi pielikumi kā: TV Diena, Izklaide un SestDiena, un ikdienas avīzē ieviestas jaunas rubrikas.
No 1996.gada Diena iznāk krāsaina. 1997.gadā laikraksts Diena izveidoja avīzes elektronisko versiju internetā.

1998.gadā, cenšoties apgūt jaunas tirgus nišas, AS DIENA sāka izdot vakara avīzi Spogulis, kas informācijas un vizuālā noformējuma ziņā radikāli atšķīrās no līdzšinējiem priekšstatiem par vakara laikrakstiem. Nesakārtotais izplatīšanas tirgus un sabiedrības nespēja pieņemt nozīmīgās pārmaiņas bija par iemeslu laikraksta likvidācijai jau 1999.gada maijā.

1999.gada jūnijā AS DIENA pieņēma lēmumu par SIA Diena - Bonnier kapitāla daļu pārdošanu, bet gada beigās tika pārtraukta arī laikraksta Diena krievu izdevuma izdošana.
2000.gada jūnijā tika pārtraukta laikraksta Diena pielikuma Saeimā un Ministru kabinetā izdošana.

2002.gadā laikraksts Diena nedēļas nogales pielikums SestDiena pārtop par žurnālu SestDiena - kvalitatīvu, izzinošu un izklaidējošu lasāmvielu visai ģimenei. Sekojot veiksmīgajiem žurnāla SestDiena rezultātiem, 2003.gadā arī pielikumu Izklaide pārveidoja par iknedēļas atpūtas un izklaides žurnālu.

2005.gada 22.augustā SIA Laikraksts Diena sāk izdot jaunu bezmaksas laikrakstu 5min. Tas bija konceptuāli jauns produkts Latvijas tirgū - bezmaksas informatīvais laikraksts krievu un latviešu valodā ar identisku saturu, pieejams Rīgas un Rīgas rajona iedzīvotājiem, krāsains, ar unikālu izplatīšanas shēmu, kas savu lasītāju atrod pats, jo tas līdz ar rīdziniekiem "pārvietojas" pilsētas transportā un ik rītu "iziet" pilsētas ielās. Īsā laika periodā 5min ar 100 000 eksemplāru dienā un iznākšanas regularitāti 5 reizes nedēļā sasniedza lasītākā preses izdevuma statusu Latvijā.

2006.gada rudenī, pirms 9.Saeimas vēlēšanām top jauns politikas portāls vdiena.lv. Portāla mērķis ir veicināt sabiedrības informētību un diskusiju pirms gaidāmajām vēlēšanām. Lielās lasītāju atsaucība dēļ portāls turpināja strādāt arī pēc vēlēšanām un kļuva par politikas procesos ieinteresēto cilvēku pulcēšanās vietu.

2006.gada nogalē laikraksta Diena nedēļas pielikums Lietišķā Diena pārtop par nedēļas žurnālu, kurš mazumtirdzniecībā ir nopērkams atsevišķi no laikraksta Diena un 2008.gada vasarā īsi pirms 100.numura iznākšanas sasniedz vadošā biznesa preses izdevuma statusu Latvijā. Kopā ar jaunizveidoto žurnālu lasītāji tiek iepazīstināti ar jaunu biznesa un ekonomikas portālu ldiena.lv. Portāla mērķis ir informēt lasītājus par svarīgākajiem ekonomikas un biznesa procesiem Latvijā un citur pasaulē. Jaunais portāls uzsāka nozares ekspertu, ekonomistu un uzņēmēju, blogu kultūru.

2007.gada 23.novembrī laikraksts Diena maina gan savu formātu, samazinot to no broadsheet uz tabloid, gan ziņu un informācijas pasniegšanas veidu, piedāvājot lasītājiem izvērstākus analītiskus rakstus.

2008.gada 10.aprīlī interneta lietotājiem tiek piedāvāts jauns modernizēts ziņu portāls diena.lv, tādējādi aizsākot ilgi gaidīto digitālo mediju attīstību un jaunu tirgus nišu iekarošanu.

2008.gada 6.jūnijā Sarmīte Ēlerte aiziet no laikraksta Diena galvenās redaktores amata, kurā nostrādāja 18 savas dzīves gadus. No 2008.gada 1.jūlija par SIA Laikraksts Diena izdevniecības jauno galveno redaktori kļūst pieredzējusī žurnāliste un tā brīža SIA Reģionālās Preses Diena galvenā redaktore un direktore Nellija Ločmele. Direktores pienākumus SIA Reģionālā Prese Diena pārņem līdzšinējā SIA Laikraksts Diena direktore Liene Vilnīte, tādējādi kļūstot par abu uzņēmumu vadītāju. Kopš 2008.gada 1.septembra par laikraksta Diena galveno redaktori kļūst Anita Brauna.

2008.gada 1.novembrī pēc vairāku mēnešu detalizētas lasītāju interešu pētīšanas un analīzes laikraksts Diena iepazīstina savus lasītājus ar virkni satura papildinājumu, ieviešot jaunas iknedēļas rubrikas. Kopš 2008. gada 1.decembra bezmaksas laikraksts 5min iznāk 4 reizes nedēļā (no otrdienas līdz piektdienai) ar tirāžu 85 000 eksemplāru.

2009.gadā, SIA Dienas Mediji apvienojoties ar SIA Izdevniecību Dienas bizness, izdevniecības produktu portfelis ir palielinājies. Šobrīd izdevniecībai SIA Dienas Mediji produktu portfelī kopumā ir 35 drukātie un digitāli mediji, no tiem 23 preses izdevumi (16 laikraksti un 7 žurnāli) un 12 interneta portāli, kā arī SIA Dienas Mediji izdod biznesa rokasgrāmatas un organizē konferences, seminārus.

No 2009.gada 2.decembra līdz 2010.gada 15.jūnijam laikraksta Diena galvenās redaktores pienākumus pilda Dace Andersone, bijusī laikraksta Dienas bizness galvenā redaktore.

2010.gada 15.jūnijā par Dienas galveno redaktoru iecelts Guntis Bojārs, līdzšinējais laikraksta Sabiedrības un pētniecības nodaļas vadītājs. Savukārt izdevniecības Dienas Žurnāli direktore un galvenā redaktore Inga Gorbunova no 2010.gada 15.jūnija uzņēmusies arī izdevniecības Dienas Mediji galvenās redaktores pienākumus.

2010.gada augustā par Dienas galveno redaktoru iecelts Ilmārs Znotiņš, savukārt Guntis Bojārs uzņēmies izdevniecības Dienas Mediji  galvenā redaktora pienākumus, nomainot Ingu Gorbunovu.  

SIA Reģionālā Prese Diena vēsture

1997.gadā tika sākta projekta Reģionālā prese realizācija un iegūta līdzdalība piecos jaunos mediju uzņēmumos Latvijas reģionos - SIA Bauskas Dzīve, (Bauskā), SIA Dzirkstele (Gulbenē), SIA Kursas Laiks (Liepājā), SIA Zemgales Ziņas (Jelgavā) un SIA Aģentūra Agro apgāds (Rīgā).

Lai vienoti attīstītu, koordinētu un analizētu reģionālās preses uzņēmumu darbu, 1998.gada janvārī tika izveidota struktūrvienība - Reģionālās preses grupa, uzņēmumam pievienojot vēl trīs meitas uzņēmumus - SIA Laikraksts Jēkabpils Vēstnesis (Jēkabpilī), SIA Laikraksts NG (Novaja Gazeta Jelgavā) un SIA Staburags (Aizkrauklē).

1999.gadā līdzšinējiem uzņēmumiem pievienojās arī SIA ZL Avīze (Valkā), bet Zemgales Ziņas pārņēma Jelgavas rajona krievu laikraksta Novaja gazeta izdošanu, likvidējot SIA NG.
2000.gadā Reģionālajai preses grupai kā asociētais uzņēmums pievienojies laikraksta Neatkarīgās Tukuma Ziņas izdevējs SIA Novadu Ziņas.

Nolūkā samazināt administratīvās izmaksas un efektivizēt reģionālo avīžu darbību, 2001.gadā arī SIA ZL Avīze tika pievienota SIA Dzirkstele.
2003.gadā tikai izveidota SIA Reģionālā prese Diena ar mērķi konsolidēt AS DIENA reģionālās preses uzņēmumus, lai panāktu lielāku auditorijas sasniedzamību, resursu efektīvāku izmantošanu un kapitāla koncentrāciju izdevniecības tālākai attīstībai.