Kāpēc reklamēties presē?

Ideja, ka avīzes zaudēs ietekmi ir muļķīga. Vienmēr ir runāts, ka jauns medijs iznīcinās veco – fotogrāfija iznīcinās glezniecību vai televīzija – radio ... /Džons Hegartijs/

Reklāma laikrakstos ir klasiska un pārbaudīta vērtība ar spēcīgu un stabilu pozīciju reklāmas pasaulē. Vēlamies Jums atgādināt par virkni priekšrocību, kas piemīt reklāmai laikrakstos.

Kvalitatīva auditorija. Laikrakstus lasa, lai apliecinātu savu piederību noteiktai sabiedrības daļai un izrādītu savu informētību un interesi par sabiedrībā notiekošo. Visi laikrakstu lasītāji ir sociāli aktīvi un ekonomiskajos procesos ieinteresēti cilvēki - visbiežāk faktiskie lēmuma pieņēmēji, kas ir potenciālie pircēji plašam preču un pakalpojumu klāstam.

Presē rakstītam un nodrukātam vārdam ir spēks - uzticams informācijas avots. Ik pa laikam dažādās TV diskusijās, intervijās un konferencēs dzirdam "kā rakstīja laikrakstā", "atsaucoties uz laikrakstā pausto ziņu"... Lasītāju lojalitāte izvēlētajam laikrakstam ir ļoti augsta. Abonējot laikrakstu, lasītāji pauž uzticību noteiktai žurnālistu komandai atlasīt un interpretēt svarīgāko ikdienas informāciju ilgākā laika periodā. Reklāmai šādā vidē ļoti uzticas.

Ātra auditorijas sasniedzamība un augsta iespējamā komunikācijas frekvence. Dienas laikraksti ir vienīgais drukātais medijs, kas nodrošina auditorijas sasniedzamību līdz pat 39% dienas laikā un līdz pat 55% nedēļas laikā.

Regulāras tematiskās rubrikas piemērotākā reklāmas izvietojuma plānošanai. Laikrakstu saturs ir veidots no regulārām dienas un nedēļas tematiskajām rubrikām, kas reklāmdevējiem ļauj sevi parādīt tematiski pieskaņotā vidē. Tas nodrošina lielāku lasītāju uzmanību reklāmai.

Nedalīta uzmanība un interese par publicēto informāciju. Laikraksts ir medijs, kam patērētājs velta nedalītu uzmanību, visbiežāk lasot to vienatnē  - apzināti izvēloties un veltot savu privāto laiku, un neveicot nekādas paralēlas darbības, pilnīgi koncentrējoties informācijas iegūšanai. 

Precīza mērķa auditorijas atlase Latvijas reģionos. Laikraksta Diena veiktais satura pētījums pierāda, ka cilvēkus visvairāk interesē ziņas par vietu, kur viņi dzīvo. Ārpus Rīgas reģionālie laikraksti ir vienīgais šāda veida informācijas avots, turklāt ar ievērojamu atpazīstamību un augstu konkrētās auditorijas sasniedzamību.

Reklāmas ziņas aktualitāte. Reklāmas izgatavošana laikrakstos nav laikietilpīga, turklāt reklāmas pieteikšanas un nodošanas termiņi ir ļoti īsi. Tas reklāmdevējam ļauj operatīvi reaģēt un reklāmas ziņu mainīt pat iepriekšējā vakarā pirms laikraksta iznākšanas. Salīdzinoši citos medijos ir vai nu sarežģītāks un laikietilpīgāks reklāmas ražošanas process, kas var pārsniegt vienu mēnesi (piemēram, televīzijā), vai garāki reklāmas nodošanas termiņi (piemēram, mēneša žurnāliem), kas var būtiski ietekmēt reklāmas ziņas aktualitāti un no reklāmdevējiem prasa pārspīlēti savlaicīgu un plānveidīgu pieeju reklāmas kampaņu plānošanai.

Neierobežots informācijas apjoms reklāmā. Reklāma laikrakstā lasītājiem sniedz detalizētu un gandrīz neierobežota apjoma informāciju no viena reklāmas laukuma vai reklāmas laukumu sērijas līdz reklāmas ieliktnim vai uzņēmuma avīzei. Lasītāji laikrakstu lasa, nepieciešamības gadījumā arī pārlasa, vajadzīgo izgriež un "ieliek" maciņā. Tā ir reklāmdevēju iespēja sniegt detalizētu informāciju par produktu, akciju, pakalpojumu - ne tikai ieinteresēt, bet arī informēt sīkāk.

Reklāma laikrakstā strādā! Reklāma veicina tirdzniecību un preču un pakalpojumu pārdošanu, kā arī nostiprina zīmolus. Pasaulē reklāma laikrakstā ir pārbaudīts medijs, kurš nodrošina kampaņas rezultātu, tādēļ to izmanto kombinācijā ar citiem medijiem, piemērām, televīziju vai radio.

Drukātā reklāma presē ir paliekoša vērtība. Tā dod lasītājam iespēju informāciju nevis iegaumēt, bet saglabāt un neierobežoti pārlasīt, lai izmantotu kādu no reklāmas piedāvājumiem, piemēram, apmeklētu norādīto interneta mājas lapas adresi, iegaumētu konferences datumu u.c.

Drukātajos medijos ir un būs spēks - "power of print!"